Jill Shwaiko

Proud sheep w/3 birds large*
bronze
19 x 13 in
$3,650
Inquire